06/07 2556

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า "บ้านนา" เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล และมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า "เมืองนายก"

สภาพพื้นที่ของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไป เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออก เป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้

 อุทยานวังตะไคร้/น้ำตกวังตะไคร้     
น้ำตกวังตะไคร้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรองอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 วังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้นำรถยนต์เข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม โดยคิดค่าผ่านประตู ดังนี้ นักท่องเที่ยวเดินเท้า คนละ 10 บาท รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถสองแถว คันละ 100 บาท (ผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน) มากกว่า 4 คน คิดเพิ่มตามจำนวนคนๆ ละ 10 บาท รถบัส คนละ 10 บาท

 น้ำตกสาริกา    
น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา เดินทางจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3050 อีก 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย น้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำ และมีน้ำมากในฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีบริการห้องอาบน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ค่าเข้าชมน้ำตกผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท

 น้ำตกนางรอง    
ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ไม่สูงนัก มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำจากน้ำตกนางรองจะไหลเชี่ยวมาก ควรระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ การจัดบริเวณภายในเป็นระเบียบสะอาดตา และมีบ้านพักบริการ การเข้าชมน้ำตกนางรอง นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ ดังนี้ รถยนต์โดยสาร (รวมบุคคล) 150 บาท, รถยนต์เล็ก (รวมบุคคล) 50 บาท, รถตู้ (รวมบุคคล) 100 บาท, รถจักรยานยนต์ 10 บาท และบุคคลคนละ 5 บาท
 
 เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)    
เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูวีรกรรมของขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน วีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเขื่อนมีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง 93 เมตร ความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ สามารถป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก โดยสามารถชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน 

 แก่งหินสามชั้น    
แก่งหินสามชั้น ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการล่องแก่งนางรองนครนายก ก่อนจะถึงตัวแก่งสามชั้นระยะทางไม่กี่เมตรจะถึงโค้งหักศอกก่อน นักล่องแก่งควรระมัดระวังตัว ตั้งใจพายให้ดีเมื่อถึงโค้งหักศอกนี้ เพราะต่อไปจะเป็นแก่งสามชั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นหินสามชั้น เทลาดเอียง ลงมาเป็นขั้นบันได ระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำจะไหลวนลงมากระทบ กับโขดหินน้อยใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ จนเกิดเป็นลูกคลื่นม้วนตัวเข้าหาหินสูงประมาณหนึ่งเมตร เป็นจุดท้าทายของนักพายเรือคยัคและแคนู ซึ่งจะมาประลองกำลังความสามารถกันที่บริเวณแก่งสามชั้นแห่งนี้ แก่งสามชั้นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในการล่องแก่งนี้ได้พอสมควร การล่องแก่งนางรองนครนายก จะไปสิ้นสุดการล่องที่บริเวณ บ้านวังยาว

 วัดใหญ่ทักขิณาราม    
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่ ริมแม่น้ำนครนายก จากตัวเมืองเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 3049  แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านใหญ่ วัดใหญ่ทักขิณารามเป็นวัดเก่าแก่ กล่าวกันว่าชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงครามลาวกับฝรั่งเศส ชาวเวียงจันทน์แพ้สงครามจึงอพยพลงมาทางใต้ และมีกลุ่มหนึ่งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก เรียกว่า "บ้านใหญ่ลาว" และได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2323 เรียกว่า "วัดใหญ่ลาว" ในปี 2484 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ทักขิณาราม  สิ่งที่สำคัญในวัดคือ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.15 เมตร สูง 10 เมตร มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างโดยช่างชาวเวียงจันทน์ ลักษณะพระอุโบสถเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้แกะสลักกรอบด้านขวามือเป็นรูปยักษ์ถือกระบองชูขึ้น และเท้าบั้นเอว หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนม กำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบศิลปะตะวันออก มีทหารสวมหมวกแต่งกายแบบยุโรปถือกระบองเป็นทวารบาลด้านละ 2 คน ปกติโบสถ์ไม่เปิดถ้าประสงค์จะเข้าชมติดต่อขออนุญาตได้ที่เจ้าอาวาส

 อุทยานพระพิฆเณศ    
อุทยานพระพิฆเณศ เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 11 ถ.นครนายก-น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก จากตัวเมืองนครนายกไปทางถนนสาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้าย ประมาณ 200 เมตร อุทยานพระพิฆเณศตั้งอยู่ซ้ายมือ พระเดชพระคุณพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครพร้อมด้วย คณะศิษย์ที่มีความเคารพนับถือในองค์พระพิฆเณศ (เทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จ )ได้ดำเนินการจัดสร้างอุทยานพระพิฆเณศ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเณศจำนวน 108 ปาง ที่ครบสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย 


 ตะลุยป่า โรยตัว 4 ผา 5 น้ำตก ลงเรือคายัค (น้ำตกธารรัตนา)    
ก่อนเริ่มต้นผจญภัยจะมีการฝึกการโรยตัวจากหน้าผาและการพายคายัคที่ศูนย์ผจญภัยเขาหล่นประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความกล้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเสบียง จากนั้นก็เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ รอนำทางสู่ “น้ำตกธารรัตนา” โดยช่วงแรกจะเป็นการเดินลัดเลาะตามลำธารและโขดหินชมบรรยากาศป่าไม้ที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ตลอดทาง จนถึง “น้ำตกสองพี่น้อง” ซึ่งเป็นผาแรกที่จะได้ลองโรยตัวกับความสูง 70 เมตร (ประมาณตึกแค่ 20 ชั้น)ผู้กล้าที่อาสาไต่ลงไปก่อนก็จะมีโอกาสได้ลงไปพักแช่น้ำรอลุ้นเพื่อนจากข้างล่าง จากนั้นเดินต่อไปยังผาที่ 2 ซึ่งสูงประมาณ 18 เมตร โรยตัวเคียงข้างน้ำตกสองสวรรค์ ชั้นหนึ่งแล้วก็จะได้หยุดพักเที่ยงรับประทาน ข้าวเหนียวห่อใบตอง-หมูทอดหรือปลาช่อนทอด ท่ามกลางแมกไม้และสายน้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมงก็เริ่มลุยต่อข้ามสายน้ำมุ่งหน้าสู่ผาที่ 3 ที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้คือ “น้ำตกสองสวรรค์” ชั้นสอง ตื่นเต้นสุดมันส์กับการโรยตัวตามม่านสายน้ำกับความสูง 38 เมตร จากนั้นเดินลุยท่องต่อตามสายน้ำที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ อีกประมาณ 45 นาที จนมาถึง “น้ำตกวังบอน” เป็นผาสุดท้ายที่ต้องโรยตัวไต่ผาน้ำตกลงเรือคายัคสีสันสดใสที่มาเรียงรายรอ ให้เราได้พายกลับเข้าฝั่ง เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร

 
ล่องแก่งสามชั้น ทางโค้งหักศอก (แม่น้ำนครนายก)    
หากมีเวลาอีกวัน แนะนำให้ไปผจญภัยคลายร้อนสำรวจแม่น้ำนครนายก สายน้ำสำคัญที่มีต้นกำเนิดมาจากอุทยานฯ เขาใหญ่ จากสายน้ำ 4 เส้นทาง น้ำตกเหวนรก เขื่อนขุนด่านปราการชล น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา อุทยานฯ วังตะไคร้ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายก เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก คือลำน้ำที่คดเคี้ยวตลอดเส้นทางการล่องทำให้เราได้มีโอกาสฝึกการพายบังคับเรือยางหรือเรือคายัคให้เลี้ยวซ้ายขวาได้อย่างสนุกสนาน ระยะทางล่องแก่งยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งมี ระดับความยากของแก่งประมาณ 2-3 จุดเด่นอีกอย่างของแม่น้ำสายนี้ คือ ตัวแก่งซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นหินสามชั้น เทลาดเอียง ลงมาเป็นขั้นบันไดระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำจะไหลวนลงมากระทบกับโขดหินน้อยใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ จนเกิดเป็นลูกคลื่นม้วนตัวเข้าหาหินสูงประมาณหนึ่งเมตร สร้างความตื่นเต้น เร้าใจ ซึ่งเป็นจุดท้าทายของนักพายเรือคายัคและแคนูมาประลองกำลังความสามารถกัน แต่ก่อนจะถึงตัวแก่งสามชั้นเพียงไม่กี่เมตร จะต้องเผชิญกับลำน้ำที่มีลักษณะเป็นโค้งหักศอก ควรระมัดระวังตัว ตั้งใจพายให้ดี ใช้เวลาล่องทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง จนไปสิ้นสุดการล่องแก่งที่บริเวณบ้านวังยาว

 ขับ ATV ลุยป่า ฝ่าลำธาร article    
หนึ่งในอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครนายก กับประสบการณ์การขับขี่รถที่ได้ชื่อว่ามีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วต่ำ แต่รับรองว่าสมบุกสมบัน และมันส์กันอีกแน่นอนในการขับขี่บุกป่า ฝ่าดง ตะลุยป่า เพื่อสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ กับเส้นทางธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่เราภูมิใจเสนอ ฝ่าตะลุดงโคลน และที่บ่อโคลนนี้เองที่เราอยากให้ท่านได้ลอง drift ดู แล้วจะรู้ว่าความมันส์เป็นยังไง นอกจากนี้ยังมี หลุม บ่อ และอุปสรรค อื่นๆ ไว้รอคอยท่า ในขณะที่กำลังรับความร่มรื่นกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ แต่เบื้องล่างนั้น เละ และลุยไปกับเส้นทางโคลน การเดินทางยังไม่จบ เส้นทางยังตัดผ่านลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยๆมาจากภูเขา น้ำใสๆ กับก้อนหินเกลี้ยงๆที่เรียงรายใต้ผืนน้ำ รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำไปอีกนาน ราคากิจกรรม 500 บาท/ท่าน (ขับเดี่ยว มันส์คนเดียว) และ 600 บาท/คัน ในกรณีที่ต้องการความมันส์แบบไปเป็นคู่

 ล่องเรือเหนือเขื่อนคลองท่าด่านฯ    
น้ำในที่ถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนขุนด่านปราการชลนั้นมีต้นสายหลักๆมาจากน้ำตกเหวนรกในวนอุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งไหลมารวมกันกับน้ำที่มาจากน้ำตกน้อย-ใหญ่ภายในบริเวณเหนือเขื่อนฯ  การเดินทางย้อนขึ้นไปชมต้นน้ำเหนือเขือนนั้นเราจะนั่งเรือหางยาวออกไป เพราะด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากบริเวณจุดลงเรือ และมีหลายจุดที่น่าแวะจอดเรือเที่ยวชม ซึ่งได้แก่ น้ำตกช่องลม, น้ำตกคลองคราม และน้ำตกแสนงอน หรืออีกชื่อว่าน้ำตกหูแตก ารนั่งเรือย้อนต้นทางของสายน้ำนั้นยังไม่สามารถเดินทางไปได้ลึกจนถึงต้นสายจากน้ำตกเหวนรก แต่น้ำตกที่ท่านจะได้จอดเรือ ลงเดินเท้าเข้าไปเยี่ยมชมนั้นก็จัดว่าสามารถสร้างความประทับใจได้ไม่่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะกับการเดินทางแบบสบายๆ มีสายลมเย็นปะทะหน้า พร้อมกับได้ชมทิวทัศน์ บรรยากาศภายในเขื่อนฯ ที่ท่านที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนทางเรือหางยาวเท่านั้นที่จะได้ชื่นชม 
ราคากิจกรรม 300 บาท/ท่าน สำหรับกลุ่มตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป, 350 บาท/ท่าน สำหรับ 6 - 7 ท่าน, 450 บาท/ท่าน สำหรับ 4 - 5 ท่าน, 900 บาท/ท่าน สำหรับ 2 - 3 ท่าน